KKL-JNF osallistuu Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutoskonferenssiin