KKL-JNF on etulinjassa kehittämässä uusia tapoja metsäpalojen ehkäisyyn ja sammutukseen